يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

يادمان باشد از امروز جفايي نكنيم      گر كه در خويش شكستيم صدايي نكنيم خود بتازيم به هر درد كه از دوست رسد       بهر بهبود ولي فكر دوايي نكنيم جاي پرداخت به خود بر دگران انديشيم          شكوه از غير خطا هست،خطايي نكنيم ياور خويش بدانيم خداياران را            جز به ياران خدا ...

Read More »

عاشورا

Read More »

GameBots

GameBot is a project started at the University of Southern California’s Information Sciences Institute that seeks to turn the game Unreal Tournament into a domain for research in artificial intelligence. The core of our project is a modification to Unreal Tournament that allows characters in the game to be controlled ...

Read More »

Agent Technology

Systems, Tools, Languages, Standards, …

Read More »

Change FTP File Permission (CHmod)

Change FTP File Permission (CHmod)

Read More »

The ALICE AI Function

The ALICE Artificial Intelligence Fundation ChatterBox http://www.sitepal.com/

Read More »

RoboCup

This is some research about Robocup, famous teams, the requirements and tools needed…

Read More »

RESA Workshop: Communicating your research

Report of Research Education Support Activities day Report Communicating your research Research Education Support Activities day For Sciences, Engineering and Technology

Read More »

Goal Oriented Teams (GORITE)

Goal Oriented Teams (GORITE) is a Java platform for implementing Team Oriented designs.

Read More »