کلاغ و طوطی

کلاغ و طوطي هر دو سياه و زشت آفريده شدند طوطي شکايت کرد و خداوند او را زيبا کرد ولي کلاغ گفت : هر چه از دوست رسد نيکوست و نتيجه آن شد که مي بيني .طوطي هميشه در قفس کلاغ هميشه آزاد  

Read More »

هیچ کس قلب مرا اینگونه طوفانی نکرد

من برای عشق ورزیدن کمی دیر آمدم     من پر از دردم غریبم سخت دلگیر آمدم کاش باران می شدی یک لحظه بر این شوره زار    کاش من هرگز نبودم از نگاهت شرمسار خوب می دانی اسیرم در خم گیسوی عشق     زندگی را می دهم تنها به تار موی عشق خوب ...

Read More »

شجاعت و بردباری در برابر دشواری های زندگی

Read More »

يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

يادمان باشد از امروز جفايي نكنيم      گر كه در خويش شكستيم صدايي نكنيم خود بتازيم به هر درد كه از دوست رسد       بهر بهبود ولي فكر دوايي نكنيم جاي پرداخت به خود بر دگران انديشيم          شكوه از غير خطا هست،خطايي نكنيم ياور خويش بدانيم خداياران را            جز به ياران خدا ...

Read More »

عاشورا

Read More »

GameBots

GameBot is a project started at the University of Southern California’s Information Sciences Institute that seeks to turn the game Unreal Tournament into a domain for research in artificial intelligence. The core of our project is a modification to Unreal Tournament that allows characters in the game to be controlled ...

Read More »

Agent Technology

Systems, Tools, Languages, Standards, …

Read More »

Change FTP File Permission (CHmod)

Change FTP File Permission (CHmod)

Read More »

The ALICE AI Function

The ALICE Artificial Intelligence Fundation ChatterBox http://www.sitepal.com/

Read More »