Home / Interesting / انسان ها چهار دسته اند

انسان ها چهار دسته اند

دکتر علی شریعتی انسان ها را به چهار دسته تقسیم می کند:

1-آن هایی که وقتی هستند،هستند و وقتی نیستند هم نیستند: عمده آدم ها حضورشان مبتنی بر فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن هاست که قابل فهم می شوند.بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

2- آن هایی که وقتی هستند،نیستند و وقتی نیستند هم نیستند: مردگانی متحرک در جهان. خودفروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند.بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده شان یکی است.


3- آن هایی که وقتی هستند،هستند و وقتی نیستند هم هستند: آدم های معتبر و باشخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیر خود را می گذارند. کسانی که هماره به خاطر ما می مانند و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

4- آن هایی که وقتی هستند،نیستند و وقتی نیستند، هستند:شگفت انگیزترین آدم ها. در زمان بودنشان چنان قدرتمند و باشکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را دریابیم، اما زمانی که از پیش ما می روند نرم نرم و آهسته آهسته درک می کنیم، بازمی شناسیم، می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند و چه می خواستند. همیشه هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم بر زبانمان قفل می زنند. اختیار از ما سلب می شود، سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست می شویم و درست زمانی که می روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد آن ها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

About Mohammad

Dr. Mohammad Khazab completed his Ph.D. in Computer Systems Engineering at the University of South Australia, where he researched on Artificial Intelligence and creating dynamic applications. He has worked as Senior Software Engineer, Web Developer, and Research Associate on various projects. He has ambitions to solve real-world problems, and to use his knowledge and skills to develop professional and industrial software applications. He's also founder of some Start-ups including Web2day Design.

این را هم ببینید

Mayan Calender

Related

Leave a Reply