Home / Articles / Healthy Life / نکته‏های کوچک زندگی

نکته‏های کوچک زندگی

جمله های منتخب از کتاب نکته‏های کوچک زندگی

 1. همیشه داوطلب باش گامی مشاغلی که ظاهرا پرطرفدار نیستند شانسهای بزرگی به ارمغان می آورند.
 2. وقتی برای قرض گرفتن پول پیش کسی می روی، مرتب لباس بپوش.
 3. آرام صحبت کن اما در فکر کردن سریع باش.
 4. هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.
 5. وقتی به دنبال خوشی های بزرگ زندگی هستی شادیهای کوچک را نادیده نگیر.
 6. به محض اینکه از مجلسی بیرون آمدی آرم مربوط به آنجا را از روی لباست بردار.
 7. یادت باشد وقتی که صرف فرزندانت می کنی هرگز هدر نمی رود.
 8. یادت باشد وقتی که صرف عمیق تر سازی دو دوست می شود هرگز هدر نمی رود.
 9. هرگز کتاب را بدون بسته بندی مناسب به کسی هدیه نده.
 10. وقتی گوشی تلفن را بر می داری لبخند بزن؛ مطمئن باش مخاطب آن را با لحن صدایت درک می کند.
 11. زندگی گاهی لحظه های نابی برایت بوجود می آورد، سعی کن از این لحظه ها استفاده کنی.
 12. راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نگیر.
 13. با زنی ازدواج کن که از همنشینی با او لذت ببری؛ چون وقتی پیر می شوی، مهارتهای گفتاری او برایت بیشتر اهمیت خواهد داشت.
 14. تا وقتی به کسی نگفتی که چه چیزی را بیشتر از همه دوست داری از ایشان توقع نداشته باش آن را به تو هدیه دهند.
 15. به فرزندانت اجازه بده نتیجه اعمال خود را ببینند.
 16. وقتی انسان شریفی پست سیاسی می گیرد سعی کن تا جایی که می توانی از نظر سیاسی یا مالی از او حمایت کنی.
 17. وقتی در زمینه های حرفه ای و تخصصی دچار مشکل شدی، از افراد حرفه ای کمک بخواه نه از دوستانت.
 18. در یک شب سرد کتت را روی دوش همسرت بینداز.
 19. روز تولد همسرت، برای مادرش گل بفرست.
 20. هیچ وقت از کلمه محکم برای توصیف چیزی جز دندان عقل استفاده نکن.
 21. بدان که شیوه گفتن هر مطلبی به اندازه محتوای آن ارزش دارد.
 22. وقتی با همسرت جر و بحث می کنی به مسائل موجود بپرداز و گذشته را فراموش کن.
 23. نامه هایی را که برای همسرت می نویسی تایپ نکن؛ از خودنویس استفاده کن.
 24. وقت و انرژیت را صرف خلاقیت و ابتکار کن؛ نه انتقاد.
 25. هر روزت را با مهمترین کاری که باید انجام دهی شروع کن.
 26. قبل از اینکه بخواهی کاری را بدون دستمزد برای کسی انجام دهی کمی فکر کن؛ اکثر مردم ارزشی برای کاری که برایش پول نپرداخته اند قائل نیستند.
 27. هیچگاه دعا و نیایش را فراموش نکن. نیرویی غیر قابل وصف در آن نهفته است.
 28. شریک تجاری تو باید در مواردی که توضعیفی قوی باشد.
 29. پیش از خرید خانه یا اجاره آپارتمان، شیرهای آب و دوش حمام را باز کن و فشار آب را امتحان کن.
 30. یک هفته پیش از مصاحبه مهم، موهایت را اصلاح کن.
 31. همیشه سعی کن باعث پیشرفت مردم شوی.
 32. یادت باشد که تاوان نادانی را باید به بهای سنگینی بدهی.
 33. فراموش نکن لذت هدیه دادن به دیگران، بیش از هدیه گرفتن است.
 34. تا تمام قوانین را یاد نگرفتی حق نداری قانونی را زیر پابگذاری.
 35. بهترین رابطه تو با همسرت زمانی است که میزان عشق و علاقهتان بیش از میزان نیازتان به هم باشد.
 36. با مقامات دولتی محل زندگیت همکاری کن و به یاد داشته باش، سیاست مهمتر از آن است که تنها به سیاستمداران واگذار شود.
 37. تمام تلاشت را برای افزایش حقوق معلمان خوب انجام بده.
 38. راستگویی کار خیلی سختی است اما بدان که کوچکترین دروغ در انتقاد از دیگران عواقب بسیاری بدی به همراه می آورد.
 39. شجاعت را با حماقت اشتباه نکن.
 40. هیچ وقت شتاب مکن؛ حتی یک ثانیه تامل هم می تواند سبب موفقیت شود.
 41. همیشه بیش از حد نیاز آماده و توانمند باش.
 42. خلاصه متن سخنرانی را پس از ارائه، بده؛ نه قبل از آن.
 43. مردم را به خاطر نیروی قضاوت و داوریشان استخدام کن نه به خاطر میزان استعدادشان.
 44. به کسی عشق بورز که لیاقتش را داشته باشد.
 45. برای پاسخ خود دلیل منطقی و قانع کننده بیاور.
 46. بیاد داشته باش کنار آمدن با مردم، 80% موفقیت را تضمین می کند.
 47. اگر از عهده انجام کارهای مهم بر میایی، وقتت را صرف کارهای بی اهمیت مکن.
 48. به پدرت تلفن بزن.

About Mohammad

Dr Mohammad Khazab completed his Ph.D. in Computer Systems Engineering (Artificial Intelligence) at the University of South Australia in 2011. He has worked as Senior Software Engineer, Web Developer, and Research Associate on various projects. Currently he works at Schneider Electric on the design and development of new software solutions for smart devices used for home automation and Internet of Things. He's also been working on enterprise software for supply chain network simulation and optimisation, advanced planning and scheduling. In his spare times, In his spare times, he works on creating websites and mobile applications (Web2day Design), researching and writing about cutting-edge technologies in this blog. He has ambitions to solve real-world problems, and to use his knowledge and skills to develop useful applications.

Leave a Reply

%d bloggers like this: